03 de desembre, 2021

Comencen les obres del carril bici a la ronda del Guinardó

30/11/2021 - 12:06  Aquesta setmana comencen les obres per implantar dos carrils bici unidireccionals, un per sentit, a la ronda del Guinardó. Els carrils seran de 740 metres cadascun, a tocar de la vorera. La solució constructiva s’adapta a les diferents seccions que té aquesta via, segons els trams.
Actualment el carril bici era discontinu, amb trams en vorera o trams on els dos sentits de circulació per a bicicletes estaven units en una mateixa vorera. El nou carril bici s’incorporarà a la calçada, i es guanyaran així més de 3 metres de vorera per a les persones vianants en molts dels seus trams. Al mateix temps, es crearà un carril bici que anirà de costat amb el sentit dels cotxes i ja no hi haurà trams de bicicletes de dos sentits units com passava fins ara.
Els principals treballs que s’executaran són: la senyalització del carril, fresat i aglomerat del paviment, readaptació de la resta de carrils de circulació, col·locació de semàfors i noves canalitzacions, treballs de pintura, col·locació de peces separadores i senyalització.
Alguns d’aquests treballs caldrà fer-los necessàriament en cap de setmana o en horari nocturn i es preveu que acabin a l’abril del 2022. Es prendran les mesures necessàries per minimitzar les molèsties al veïnat. Durant el període de Nadal, del 27 de desembre al 9 de gener, s’aturaran les obres.
Aquest carril bici és un dels projectes presentats i escollits per la ciutadania en el procés de Pressupostos Participatius i s’emmarca en el projecte de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents. L’objectiu és arribar al 2023 amb una xarxa total de 272 quilòmetres, per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.
Aquest no es el carril bici que vàrem proposar al Model de Barri, el proposat era continuació del que puja per Teodor Llorente, al que s'afegia, travessant la Ronda per Vinyals, el que puja per la Ronda i per el costat mar d'aquesta, anava fins a St. Quintí i, per Mas Casanovas, fins al Baix Guinardó. No sabem com continuarà aquest a partir de Cartagena.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada