10 d’abril, 2014

Afectacions per execució de serveis al barri del Guinardó

Alerta del calendari d'obres!


Dins els treballs d'urbanització del tram de passatge Llívia, entre els carrers de l'Oblit i Teodor Llorente (es converteix en plataforma única amb un únic carril de circulació), així com de tres espais interiors a la nova illa d'equipaments ubicada entre Teodor Llorente–passatge Llívia–carrer de l'Oblit–carrer Doctor Valls–carrer Garrotxa, es presenten actuacions relatives a l'execució de les xarxes de serveis per donar servei als diferents equipaments de la nova illa.
La programació dels treballs es la següent:
a) a partir del 9 d'abril: treballs d'instal·lació d'una canonada d'aigua al carrer de l'Oblit que ocuparà el carril d'aparcament al costat mar de l'Oblit. Es farà un encreuament d'aquesta canonada d'aigua del carrer Teodor Llorente, treballs que es duran a terme un diumenge o un festiu, en una data per fixar, amb tall de trànsit de vehicles. S'informarà, amb prou antelació, del dia en què es preveu fer aquest encreuament.
b) a partir del 28 d'abril: treballs d'execució de les diferents xarxes de serveis al passatge Llívia, al tram entre els carrers de l'Oblit i Teodor Llorente, amb tall de trànsit de vehicles però mantenint en tot moment un pas de vianants al llarg de passatge Llívia. En relació amb la línia de bus de barri 117, es desviarà per Teodor Llorente – Garrotxa – Oblit.