09 d’agost, 2022

COMPTES DE PAGAMENT BÀSIC: l’accés als serveis financers és vital per l’accés a molts altres drets.

 
Els comptes de pagament bàsic són un tipus de comptes que permeten dur a terme tots els serveis bancaris bàsics. Responen a la necessitat de combatre l'exclusió financera i garantir que tothom pugui desenvolupar una vida econòmica i social normalitzada.
La Direcció de Drets de Ciutadania ha posat en marxa la campanya de garantia del dret al compte de pagament bàsic. S'han elaborat una sèrie de productes per divulgar l'existència d'aquest dret, donar la informació necessària sobre com accedir-hi i com poder reclamar-lo en cas de denegació, i oferir l’assessorament de l’Oficina per la No Discriminació en aquesta matèria quan es donin situacions de discriminació i vulneració del dret.
1. Apartat web a la pàgina de l'Oficina per la No Discriminació on s'explica amb detall què són els comptes de pagament bàsic: https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca/garantia-drets Hi trobareu formularis descarregables per presentar reclamacions en cas que a algú se li denegui un compte de pagament bàsic.
2. Vídeo per xarxes socials sobre el compte de pagament bàsic:
En català: https://www.youtube.com/watch?v=qdk_7B3TbXY
​En castellà: https://www.youtube.com/watch?v=CxHuMEO0vsw
3. Fulletó amb tota la informació pràctica i detallada sobre què són els comptes de pagament bàsic, què cal per obrir-los i com reclamar-los si te'ls deneguen. Els fulletons estan disponibles en català, castellà i anglès en format tríptic.
En català: https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/OND_CAT_Pagament_Plegat.pdf
En castellà: https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/OND_CAST_Pagament_Plegat.pdf
En anglès: https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/OND_ENG_Pagament_Plegat.pdf