05 de juliol, 2024

PROU! POSEM LÍMITS AL TURISME Manifestació dissabte 6 de juliol 18h a La Rambla-Drassanes

Després de #CanariasTieneUnLímite i #MallorcaNoEsVen, Màlaga, Cadis… gran manifestació unitària #Bcn. Perquè a Catalunya també tenim límits, #PosemLímitsAlTurisme! #DecreixementTurístic JA!

Barcelona rep anualment uns 31 milions de visitants, gairebé 20 vegades el número de persones que hi vivim, que som 1,6 milions. La meitat dels visitants són turistes que pernocten una mitjana de 2,9 nits, i l’altra meitat són visitants de només un dia. Això representa més de 160.000 visites diàries i la converteix en una de les ciutats més turistitzades i saturades a escala global. Fet que explica el rebuig del veïnat al turisme massiu i l’existència de l’ABDT.

Manifest pel decreixement turístic:

https://assembleabarris.wordpress.com/manifest-pel-decreixement-turistic/

Punts a ressaltar del manifest: conseqüències negatives de la massificació turística:

      1.  Augment del cost de la vida. Preu de l’habitatge. Preu dels serveis en els sectors de l’oci, la cultura i la restauració

 1. Transformació i gentrificació dels barris: l’expulsió del veïnat.
 2. Economia depenent
 3. Impacte ambiental. La petjada climàtica d’un turista equival a la de vuit residents.
 4. Pressió sobre els serveis públics
 5. Impacte en el patrimoni històric. El turisme massiu se n’apodera o mercantilitza.
 6. Pèrdua de la cultura local
 7. Despossessió de la ciutat

I per tot això, exigim la implementació d’un seguit de mesures per fer decréixer el turisme massiu de manera immediata, conjuntament amb un pla de transició ecosocial que condueixi a la transformació del model productiu i econòmic.

Bloc 1: Posar fi a la promoció del turisme

 • Fi del finançament públic de la promoció turística.
 • Fi de les subvencions i exempcions fiscals.
 • Abandonar qualsevol projecte d’ampliació d’infraestructura portuària i aeroportuària.
 • Destinar la taxa turística íntegrament a revertir els impactes negatius del turisme
 • Fi dels esdeveniments culturals, esportius, les grans fires I esdeveniments econòmics destinats a la generació de més turisme.

Bloc 2: Reduir l’oferta actual

 • Impedir la concessió de qualsevol nova llicència d’allotjament turístic.
 • Limitar les llicències hoteleres.
 • Prohibir el lloguer turístic (HUTs) i de temporada, així com l’activitat de les plataformes tipus Airbnb. Eradicar els HUTs il·legals a través de processos d’inspecció i sanció (a gestors i plataformes).
 • Reduir el nombre de llicències de residències estudiantils i garantir que les que existeixen no es puguin destinar a usos turístics.

  Acompanyat de:
 • Reducció del trànsit de creuers;
 • Limitar les terrasses que impedeixen el trànsit de vianants i l’ús de l’espai públic

Bloc 3: Fiscalitat i justícia social

 • Incrementar la taxa turística fins al 12,5 % del preu de la pernoctació i d’11 € per a les persones que arribin en creuer (igual que Amsterdam).
 • Crear nous impostos sobre el turisme destinats a compensar les despeses directes i indirectes que aquest sector genera, i a fomentar la diversificació econòmica dels entorns massificats.
 • Millorar els convenis de les persones treballadores del sector turístic assegurant sous dignes i reducció de les hores de treball

Bloc 4: Reaprendre, construcció d’alternatives:

Creiem necessària una transició ecosocial impulsada per l’administració pública basada en créixer de manera planificada i diversificada en activitats productives i reproductives socialment útils que permetin la creació de llocs de treball no precaris. Aquests plans han d’incloure, entre d’altres, les mesures següents:

 • Destinar fons públics a programes de formació i inserció laboral de les persones treballadores del turisme en altres àmbits laborals, tot assegurant una renda mínima garantida.
 • Desconstruir instal·lacions turístiques per diversificar-ne els usos i transformar-les en espais per viure com a garantia del dret a l’habitatge.
 • Promoure el sector primari a través de la producció agroalimentària ecològica i de proximitat, particularment a través de cooperatives agràries.
 • Enfortir el sector secundari a través de la reconversió de sectors insostenibles en activitats productives socialment útils.
 • Activar comunitats energètiques per a la producció i el consum públic, cooperatiu i comunitari d’energies renovables.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada